زیبایی و آرایشی
خدمات مو و میکاپ در سالن زیبایی کیادلیری
0
تا 30% تخفیف برای خدمات مو و میکاپ در سالن زیبایی کیادلیری بهره مند شوید
قیمت 3,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
اپیلاسیون سالن زیبایی کیادلیری
0
تا 30% تخفیف برای خدمات اپیلاسیون در سالن زیبایی کیادلیری بهره مند شوید
قیمت 3,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
دکلره در سالن زیبایی لیدا
0
تا 40% تخفیف برای دکلره برای موهای زیر شانه در سالن زیبایی لیدا بهره مند شوید
قیمت 10,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
رنگ ریشه در سالن زیبایی لیدا
0
تا 40% تخفیف برای خدمات رنگ شامل: رنگ ریشه- رنگساژ در سالن زیبایی لیدا بهره مند شوید
قیمت 3,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
خمات مژه در سالن زیبایی لیدا
0
تا 40% تخفیف برای خدمات مژه در سالن زیبایی لیدا بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
فویل در سالن زیبایی لیدا
0
تا 40% تخفیف برای هر فویل در سالن زیبایی لیدا بهره مند شوید
قیمت 1,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
رنگ کامل موهای زیر شانه در سالن زیبایی لیدا
0
تا 40% تخفیف برای رنگ کامل موهای زیر شانه در سالن زیبایی لیدا بهره مند شوید
قیمت 4,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
کوپ و براشینگ مو در سالن زیبایی لیدا
0
تا 40% تخفیف برای خدمات مو: کوپ- براشینگ موهای کوتاه درسالن زیبایی لیدا بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
اصلاح صورت در سالن زیبایی لیدا
0
تا 40% تخفیف برای اصلاح صورت شامل : اصلاح صورت- ابرو در سالن زیبایی لیدا بهره مند شوید
قیمت 1,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
خدمات ناخن در سالن زیبایی لیدا
0
تا 40% تخفیف برای خدمات ناخن شامل: مانیکور- پدیکور- ژلیش- لاک در سالن زیبایی لیدا بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
اپیلاسون در سالن زیبایی لیدا
0
تا 40% تخفیف برای اپیلاسیون (فول بادی) شامل: اپیلاسون گیاهی- اپیلاسیون معمولی در سالن زیبایی لیدا بهره مند شوید
قیمت 4,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
کاشت و کاور ناخن در سالن زیبایی لیدا
0
تا 40% تخفیف برای خدمات ناخن شامل: کاشت ناخن- کاور ناخن در سالن زیبایی لیدا بهره مند شوید
قیمت 5,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
خدمات کراتین در خانه موی ویشلند
0
تا 30% تخفیف برای تمام خدمات کراتین در خانه موی ویشلند بهره مند شوید
قیمت 5,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
خدمات مش و ریموو کردن در خانه موی ویشلند
0
تا 30% تخفیف برای تمام خدمات مش و ریموو کردن رنگ در خانه موی ویشلند بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
خدمات دکلره- آمبره- سامبره- بالیاژ- بی بی لایت در خانه موی ویشلند
0
تا 30% تخفیف برای تمام خدمات دکلره- آمبره- سامبره- بالیاژ- بی بی لایت در خانه موی ویشلند بهره مند شوید
قیمت 4,000 تومان
تخفیف 30%
30٪