زیبایی و آرایشی
میکاپ و شنیون مو و کاشت ناخن در سالن زیبایی سیب سرخ
0
تا 20٪ تخفیف برای میکاپ و شنیون مو و کاشت ناخن در سالن زیبایی سیب سرخ
قیمت 4,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
کراتین مو در سالن زیبایی سیب سرخ
0
تا 20% تخفیف برای کراتین مو در سالن زیبایی سیب سرخ بهره مند شوید
قیمت 20,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
خدمات ابرو و لب و تتو چشم و بن مژه در سالن زیبایی سیب سرخ
0
تا 20% خدمات ابرو و لب و تتو چشم و بن مژه در سالن زیبایی سیب سرخ
قیمت 7,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
اپیلاسیون کل بدن در سالن زیبایی سیب سرخ
0
تا 20% تخفیف برای خدمات اپیلاسیون در سالن زیبایی سیب سرخ بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
خدمات ابرو- مو- مش- وکس و ترمیم ناخن در سالن زیبایی سیب سرخ
0
تا 20% تخفیف برای خدمات ابرو- مو- مش- وکس و ترمیم ناخن در سالن زیبایی سیب سرخ بهره مند شوید
قیمت 500 تومان
تخفیف 20%
20٪
خدمات چشم در سالن زیبایی سیمین
0
تا 30% تخفیف برای خدمات چشم در سالن زیبایی سیمین بهره مند شوید
قیمت 300 تومان
تخفیف 30%
30٪
فشینال صورت و حلزون تراپی در سالن زیبایی سیمین
0
تا 30% تخفیف برای فشینال صورت و حلزون تراپی در سالن زیبایی سیمین بهره مند شوید
قیمت 500 تومان
تخفیف 30%
30٪
خدمات ناخن در سالن زیبایی سیمین
0
تا 30% تخفیف برای خدمات ناخن در سالن زیبایی سیمین بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
ماساژ بدن در سالن زیبایی سیمین
0
تا 30% تخفیف برای ماساژ بدن در سالن زیبایی سیمین بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
خدمات بافت در سالن زیبایی سیمین
0
تا 30% تخفیف برای خدمات بافت مو در سالن زیبایی سیمین بهره مند شوید
قیمت 1,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
خدمات مژه در سالن زیبایی سیمین
0
تا 30% تخفیف برای خدمات مژه در سالن زیبایی سیمین بهره مند شوید
قیمت 5,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
خدمات ابرو در سالن زیبایی سیمین
0
تا 30% تخفیف برای خدمات ابرو در سالن زیبایی سیمین بهره مند شوید
قیمت 20,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
اپیلاسیون در سالن زیبایی سیمین
0
تا 30% تخفیف برای خدمات اپیلاسیون در سالن زیبایی سیمین بهره مند شوید
قیمت 1,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
براشینگ در سالن زیبایی سیمین
0
تا 30% تخفیف برای خدمات براشینگ در سالن زیبایی سیمین بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
اصلاح صورت و ابرو و وکس صورت و کوتاهی مو در سالن زیبایی سیمین
0
تا 30% تخفیف برای خدمات اصلاح صورت و ابرو و وکس صورت و کوتاهی مو در سالن زیبایی سیمین بهره مند شوید
قیمت 500 تومان
تخفیف 30%
30٪