رستوران
فست فود ویلا برگر
0
تا 12% تخفیف برای منوی باز در فست فود ویلا برگر بهره مند شوید
قیمت 500 تومان
تخفیف 12%
12٪
فست فود آترین
0
تا 15% تخفیف برای منوی باز در فست فود آترین بهره مند شوید
قیمت 500 تومان
تخفیف 15%
15٪
رستوران بریونی اصفهان
0
تا 10% تخفیف بر روی منوی باز و بریانی در رستوران بریونی اصفهان بهره مند شوید
قیمت 500 تومان
تخفیف 10%
10٪
کافه آریا
0
تا 30% تخفیف برای سفارش از منوی باز در کافه آریا بهره مند شوید
قیمت 1,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
فست فود هوم ویچ
0
تا 30% تخفیف منوی باز در فست فود هوم ویچ بهره مند شوید
قیمت 1,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
رستوران پذیرا
0
تا 20% تخفیف برای سفارش از منوی باز در رستوران پذیرا بهره مند شوید
قیمت 1,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
کافه رستوران کیو
5
تا 15% تخفیف برای سفارش از منوی باز در کافه رستوران کیو بهره مند شوید
قیمت 700 تومان
تخفیف 15%
15٪
منوی باز صبحانه در کافه حس خوب
0
تا ۲۰٪ تخفیف برای منوی باز صبحانه در کافه حس خوب
قیمت 500 تومان
تخفیف 40%
40٪
پکیج کیک- قهوه و چایی در کافه حس خوب
0
تا ۲۴٪ تخفیف برای پکیج کیک- قهوه و چایی در کافه حس خوب
قیمت 500 تومان
تخفیف 35%
35٪
رستوران برگر 16
50
تا 20% تخفیف منوی باز در رستوران برگر 16 بهره مند شوید
قیمت 500 تومان
تخفیف 20%
20٪
منوی باز در کافه لی وان
2
تا 10% تخفیف برای سفارش از منوی باز در کافه لی وان بهره مند شوید
قیمت 500 تومان
تخفیف 10%
10٪
20% تخفیف در کافه سیه نا
0
تا 20% تخفیف از ساعت 13:00 الی 17:00 برای سفارش از منوی باز در کافه سیه نا بهره مند شوید
قیمت 700 تومان
تخفیف 20%
20٪
15% تخفیف در کافه سیه نا
0
تا 15% تخفیف از ساعت 07:00 الی 13:00 و 17:00 الی ۲۳:۰۰ برای سفارش از منوی باز در کافه سیه نا بهره مند شوید
قیمت 500 تومان
تخفیف 15%
15٪
آجیل و خشکبار شیرینی فروشی لادن
0
تا 3% تخفیف برای آجیل و خشکبار در شیرینی فروشی لادن بهره مند شوید
قیمت 300 تومان
تخفیف 3%
شیرینی تر و خشک و انواع کیک و وسایل تم تولد در شیرینی فروشی لادن
40
تا 10% تخفیف برای انواع کیک- شیرینی تر و خشک و تم تولد درشیرینی فروشی لادن بهره مند شوید
قیمت 1,500 تومان
تخفیف 10%
10٪