آموزشی
موسسه زبان خارجی کاسپین تاک
0
تا 35٪ تخفیف برای آموزش زبان خارجی در موسسه زبان خارجی کاسپین تاک
قیمت 10,000 تومان
تخفیف 35%
35٪
آموزشگاه خیاطی تامیلا
0
تا 15% تخفیف برای آموزش خیاطی در آموزشگاه خیاطی تامیلا بهره مند شوید
قیمت 50,000 تومان
تخفیف 15%
15٪
آموزشگاه موسیقی ثمین
0
تا 30% تخفیف برای دوره آموزشی موسیقی در آموزشگاه موسیقی ثمین بهره مند شوید
قیمت 15,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
آموزش خدمات ناخن در آموزشگاه نگین
0
تا ۴۰٪ تخفیف برای آموزش خدمات ناخن در آموزشگاه نگین بهره مند شوید
قیمت 10,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
آموزش آرایش و آموزش خدمات مو در آموزشگاه نگین
0
تا ۴۰٪ تخفیف برای آموزش آرایش و پیرایش و آموزش خدمات مو در آموزشگاه نگین
قیمت 40,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
آموزش خدمات مو در آموزشگاه نگین
0
تا ۴۰٪ تخفیف برای آموزش خدمات مو و پیرایش ابرو و صورت در آموزشگاه نگین
قیمت 40,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
آموزش متعادل آموزش سازی چهره در آموزشگاه نگین
0
تا ۴۰٪ تخفیف برای آموزش متعادل سازی چهره در آموزشگاه نگین
قیمت 50,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
آموزش خدمات پوست در آموزشگاه نگین
0
تا ۴۰٪ تخفیف برای آموزش خدمات پوست در آموزشگاه نگین
قیمت 20,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
دوره های آموزش در سالن زیبایی ملیکا
0
تا ۵۰٪ تخفیف برای دوره های آموزش در سالن زیبایی ملیکا
قیمت 50,000 تومان
تخفیف 50%
50٪
آموزش بافت مو- اصلاح ابرو و صورت- کاشت ناخن در آموزشگاه نگین
0
تا 40٪ تخفیف برای آموزش بافت مو- اصلاح ابرو و صورت- کاشت ناخن در آموزشگاه نگین
قیمت 15,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
گالری شمس
0
تا 50% تخفیف برای آموزش نقاشی شامل: طراحی، سیاه قلم، رنگ روغن، پاستل، نقاشی مدرن و برجسته، رنگ روغن، در گالری شمس با پرداخت تنها 90.000 تومان به جای 180.000 تومان بهره مند شوید
قیمت 5,000 تومان
تخفیف 50%
50٪
مهد کودک پریای کوچک
0
تا 25% تخفیف برای لحظه های شاد کودکانه و ثبت نام ماهانه در مهد کودک پریای کوچک بهره مند شوید
قیمت 20,000 تومان
تخفیف 25%
25٪
آموزش نقاشی در گالری نقاشی پالت آبی
0
آموزش نقاشی در گالری نقاشی پالت آبی با 25% تخفیف و پرداخت تنها 150.000 تومان به جای 200.000 تومان بهره مند شوید
قیمت 5,000 تومان
تخفیف 25%
25٪
خطاطی گالری نقاشی نقش و قلم
0
آموزش خطاطی در گالری نقاشی نقش و قلم با 20% تخفیف و پرداخت تنها 80.000 تومان به جای 100.000 تومان بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
گالری نقاشی نقش و قلم
0
آموزش نقاشی در گالری نقاشی نقش و قلم با 30% تخفیف و پرداخت تنها 140.000 تومان به جای 200.000 تومان بهره مند شوید
قیمت 5,000 تومان
تخفیف 30%
30٪