پرداخت درگاه حکمت

۱

با وارد کردن کد فروشگاه از درستی آن استعلام بگیرید و از پرداخت صحیح اطمینان حاصل فرمایید.

۲

فروشگاه مورد نظر را مشاهده کنید سپس با ۲ روش شناسه پرداخت یا وارد کردن مبلغ وجه را انتقال دهید.

۳

رسید خود را دریافت کنید و در لحظه از انتقال وجه به فروشگاه هدف اطمینان داشته باشید. پرداخت با موفقیت انجام شد :)